top of page

termini treninga

GRADEVINSKA_SKOLA_OS.jpg
Graditeljsko - građevinska škola
  • Ponedjeljak: 21.00 - 22.00 (juniori, seniori, veterani, rekreativci)

  • Petak: 20.00 - 21.00 (podmladak)

  • Petak: 21.00 - 22.00 (juniori, seniori, veterani, rekreativci)

Mađarski kulturni centar
  • Utorak: 17.30 - 18.30 (podmladak)

  • Utorak: 18.30 - 19.30 (juniori, seniori, veterani, rekreativci)

  • Srijeda: 17.00 - 18.30 (juniori, seniori, veterani, rekreativci)

Prosvjetno-kulturni_centar_Mađara_u_Hrva

Lokacije dvorana

bottom of page