Termini treninga

15800063_1215094598581535_55897249007489
Graditeljsko - građevinska škola

Ponedjeljak: 20.30 - 22.00 (svi uzrasti)

Petak: 19.00 - 20.30 (svi uzrasti)

Četvrtak: 18.30 - 20.00 (najmlađi)

Mađarski kulturni centar

Graditeljska škola

Mađarski centar

termini treninga