termini treninga

GRADEVINSKA_SKOLA_OS.jpg
Graditeljsko - građevinska škola

Ponedjeljak: 21.00 - 22.00 (rekreativci, seniori i veterani)

Utorak: 21.00 - 22.00 (rekreativci, seniori i veterani)

Petak: 20.00 - 21.00 (djeca i juniori)

Petak: 21.00 - 22.00 (rekreativci, seniori i veterani)

Prosvjetno-kulturni_centar_Mađara_u_Hrva
Mađarski kulturni centar

Četvrtak: 18.00 - 20.00 (svi članovi)

Graditeljska škola

Mađarski centar