Reketi

Okvir reketa ne smije prelaziti 680 mm cijele dužine ni 230 mm cijele širine, a reket se sastoji od glavnih dijelova opisanih u pravilima 4.1.1 do 4.1.5 te prikazanih na crtežu C. Držak je onaj dio reketa čija je namjena da ga igrač drži. Ožičje je onaj dio reketa čija je namjena da njime igrač udara lopticu. Glava obrubljuje ožičje. Vrat spaja držak s glavom (prema pravilu 4.1.5) Rašlje (ako postoje) spajaju vrat s glavom.
Reket ne smije imati nikakvih dodatnih sastavnica ni produžetaka, osim onih koji služe samo i upravo tome da ograniče ili sprječe habanje i deranje, odnosno titranje, odnosno da raspodjele težinu, odnosno da uzicom osiguraju položaj drške u igračevoj šaci, a koji veličinom i smještajem odgovaraju takvoj namjeni; te ne smije imati nikakvu napravu koja bi omogućavala igraču da bitno promijeni oblik reketa.

Broj pregleda:

  • Facebook Social Icon

Facebook stranica:

©2020 by Badmintonski klub Osijek

Designed by Tomislav Tobijas

PODATCI O KLUBU:

Badmintonski klub Osijek

Adama Reisnera 30, 31000 Osijek

e-mail: badminton.osijek@gmail.com

OIB: 50126174030

IBAN: HR6124020061100740477

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon