REGISTRIRANI

ČLANOVI

Zadnja promjena: 26.1.2020.
Profil
Screenshot_2.png
Prezime i Ime

Augustinović Jasenka

Godina rođenja

1985.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_1.png
Prezime i Ime

Ban Filip

Godina rođenja

1992.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_1.png
Prezime i Ime

Bart Bruno

Godina rođenja

1973.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_1.png
Prezime i Ime

Brođanac Lovro

Godina rođenja

2010.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_1.png
Prezime i Ime

Čalić Ivan

Godina rođenja

1997.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_1.png
Prezime i Ime

Čosić Vedran

Godina rođenja

1983.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_2.png
Prezime i Ime

Gvozdanović Lea

Godina rođenja

1995.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_1.png
Prezime i Ime

Horvat Damir

Godina rođenja

1973.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_1.png
Prezime i Ime

Hummel Goran

Godina rođenja

1988.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_1.png
Prezime i Ime

Karl Domagoj

Godina rođenja

1996.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_2.png
Prezime i Ime

Kolak Monika

Godina rođenja

1973.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_1.png
Prezime i Ime

Marković Bojan

Godina rođenja

1976.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_2.png
Prezime i Ime

Marković Nika

Godina rođenja

2006.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_1.png
Prezime i Ime

Mundinac Igor

Godina rođenja

1971.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_2.png
Prezime i Ime

Orkić Ana

Godina rođenja

2011.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_2.png
Prezime i Ime

Sesar Iva

Godina rođenja

1984.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_1.png
Prezime i Ime

Šiško Matko

Godina rođenja

2005.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_2.png
Prezime i Ime

Šnur Dora

Godina rođenja

2011.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_2.png
Prezime i Ime

Šnur Morena

Godina rođenja

2007.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_1.png
Prezime i Ime

Šnur Zlatko

Godina rođenja

1971.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_1.png
Prezime i Ime

Šnur Željko

Godina rođenja

1969.

Licenca Saveza

-

Screenshot_1.png
Prezime i Ime

Tobijas Tomislav 

Godina rođenja

1996.

Licenca Saveza

-

Screenshot_1.png
Prezime i Ime

Tomić Manon

Godina rođenja

2007.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_1.png
Prezime i Ime

Tovarloža Dejan

Godina rođenja

1978.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_2.png
Prezime i Ime

Turalija Iva

Godina rođenja

1998.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_2.png
Prezime i Ime

Vidaković Vlatka

Godina rođenja

1991.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_1.png
Prezime i Ime

Veber Zlatko

Godina rođenja

1973.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_1.png
Prezime i Ime

Vojković Benjamin

Godina rođenja

2007.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_1.png
Prezime i Ime

Winkler Boris

Godina rođenja

1971.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_1.png
Prezime i Ime

Winkler Matej

Godina rođenja

2010.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_2.png
Prezime i Ime

Winkler Petra

Godina rođenja

2011.

Licenca Saveza

-

Profil
Screenshot_2.png
Prezime i Ime

Zelić Kristina

Godina rođenja

2005.

Licenca Saveza

-

Profil
headline.jpg

Upisnik igrača registriranih u Hrvatski badmintonski Savez: poveznica

Button

Broj pregleda: